Dodatne dejavnosti, ki jih ponuja vrtec, potekajo izven izvedbenega kurikula vrtca. Izvajajo jih zunanji izvajalci, namenjene pa so otrokom, ki so vključeni v vrtec. Starši se za vključitev otroka v dodatno dejavnost odločijo po lastni presoji. Cena teh dejavnosti ni vključena v ceno programa in jo starši financirajo sami.

Ponudbo dodatnih dejavnosti smo oblikovali glede na pobude staršev. Dodatne dejavnosti se izvajajo na tistih enotah vrtca, kjer so se starši odločili za vključitev otroka v dejavnost. V šolskem letu 2021/2022 se kot dodatna dejavnost izvaja:

  • gibalna dejavnost “ŽogaRija” (na enoti Hudinja in Center).
Skip to content