KOCBEKOVA CESTA 40a, LJUBEČNA

Za organizacijo dela na enoti je zadolžena vodja enote, Nataša Kalšek.

Telefon: 03/ 546 13 16

Vrtec vpisuje otroke od 1 do 6 leta.


Posebnosti enote:

  • enota je vrtec s štirimi oddelki otrok,
  • izvaja dnevni dopoldanski 6 – 9 urni program,
  • poleg zakonsko obveznih programov ponujamo še obogatitvene dejavnosti: krožke, izlete, predstave za otroke, itd.,
  • poslovni čas enote: od 6.00 do 16.30.
Skip to content