Izvedbeni kurikulum vrtca popestrimo tudi z obogatitvenimi dejavnostmi, ki se od rednih razlikujejo po tem, da nudijo še pestrejšo ponudbo dejavnosti za otroke. Vsebina in obseg obogatitvenih dejavnosti se prilagajata razvojnim sposobnostim otrok v posameznem oddelku.

Del stroškov, ki nastanejo pri izvedbi obogatitvenih dejavnosti se krije iz redne dejavnosti, del pa iz sklada vrtca (avtobusni prevozi, vstopnice za zunanje predstave, strošek daril, razvijanje fotografij, itd.).

V šolskem letu 2023/2024 imamo v izvedbenem kurikulu načrtovane naslednje 

Obogatitvene dejavnosti

Nadstandardne dejavnosti vrtca

 
 
 
Skip to content