Seznanjanje staršev z izvedbenim kurikulom vrtca in oddelka

Ob vhodu v vsako igralnico je oglasna deska za starše. Na njej najdete podatke o poslovalnem času oddelka, ime in priimek strokovnih delavk v oddelku in njihov delovni čas ter termin, ki je dogovorjen za izvajanje pogovorne ure s starši. Na oglasnih deskah se s pomočjo fotografij iz dejavnosti, izdelkov otrok ter zapisov vzgojiteljic predstavljajo vsebine, ki potekajo v okviru vzgojno-izobraževalne teme, ki se izvaja v oddelku.


Pogovorne ure o počutju in napredku otroka

Pogovorne ure so namenjene individualnemu pogovoru staršev z vzgojiteljico o počutju in razvojnem napredku otroka. Potekajo enkrat mesečno v popoldanskem času izven delovne obveze vzgojiteljice v oddelku. Starši se skupaj z vzgojiteljico na 1. roditeljskem sestanku dogovorite za termin, ki bo namenjen izvajanju individualnih pogovornih ur.


Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki so skupna oblika, namenjena vsem staršem v oddelku. Roditeljske sestanke načrtujemo v vrtcu, lahko pa se skličejo tudi na pobudo staršev v oddelku ali sveta staršev.

V šolskem letu 2023/2024 imamo v okviru LDN načrtovane naslednje vsebine roditeljskih sestankov:

  • avgust: Roditeljski sestanek za starše otrok novincev. 
  • september/oktober: 1. roditeljski sestanek oddelka,
  • januar/februar: 2. roditeljski sestanek s strokovno temo. 

Druge oblike sodelovanja s starši

Načrtovane prireditve za starše in širšo javnost:

  • oktober: Jesenski dan s starši (v dopoldanskem času)
  • december: Praznična čajanka s starši
  • marec : Marčevski dan za starše.
  • junij: Dan s starši.
Skip to content