Spodbujanje porajajoče se pismenosti

Spodbujanje porajajoče se pismenosti je eden izmed prednostnih ciljev, ki ga uresničujemo v procesih vzgojno-izobraževalnega dela z otroki v vrtcu. V vrtčevskem okolju za otroke pripravljamo bogato učno okolje in izvajamo veliko različnih dejavnosti za spodbujanje porajajoče se pismenosti, ki pripomorejo k razvojnemu napredku otrok.
Pri spodbujanju porajajoče se pismenosti pri otrocih pa je pomembna tudi vloga staršev v domačem okolju.

V ta namen vas obveščamo, da je bila na mednarodni dan pismenosti, pod okriljem Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, Ministrstva za kulturo in v sodelovanju z Andragoškim centrom RS, vzpostavljena spletna stran za družinsko pismenost.

Spletna stran za družinsko pismenost je namenjena tako staršem, ki bi želeli pomagati otrokom do boljše pismenosti, kot tudi strokovnjakom, ki želijo staršem pomagati do več pismenosti v družini. Na strani boste našli tako strokovne članke kot zabavne vsebine, s katerimi vabijo ne samo k branju, temveč tudi k povezovanju med člani družine skozi vsakdanje dejavnosti, ob katerih lahko krepimo tudi pismenost. Hkrati pa vabijo k različnim dejavnostim, ki jih lahko družine izvajajo doma, ob obisku knjižnic ali na izletih po vsej Sloveniji.

Spletna stran za družinsko pismenost se nahaja na naslednji povezavi https://druzina.pismen.si/

Spodbudno bralno – pisno okolje v vrtcu in v krogu družine bo imelo velik doprinos k otrokovemu napredku pri razvoju porajajoče se pismenosti, ki bo osnova za razvoj pismenosti v starejši dobi, zato s skupnimi močmi prispevajmo k spodbujanju le te.

S spoštovanjem,
Irena Hren, ravnateljica

Did you like this? Share it!

Skip to content