Tradicionalni slovenski zajtrk

Utrinki s Tradicionalnega slovenskega zajtrka

Otroci so se na Tradicionalni slovenski zajtrk pripravljali z različnimi dogodki. V skupnih dejavnostih s strokovnimi delavci so se pogovarjali o prehrambenih navadah in o vplivu zdrave prehrane na zdravje ljudi. Spoznavali in raziskovali so od kot dobimo hrano, katera živila se pridelujejo v lokalnem okolju in zakaj je bolje uživati lokalno pridelano hrano. V različnih ustvarjalnih delavnicah so si izdelovali pogrinjke in druge izdelke, s katerimi so si okrasili mize na dan slovenskega zajtrka. Svoja razmišljanja in ugotovitve so zapisovali v na plakate, ki so jih namestili na stene v igralnici. Plakati bodo tam ostali nameščeni dlje časa, da bodo lahko otroci ob njih podoživljali dogodke, ki so se odvijali v vrtcu

Na dan Tradicionalnega  slovenskega zajtrka so se družili  za omizjem in okušali tradicionalna živila, ki so jim bila ponujena za zajtrk.


V petek, 19. 11. 2021 bomo v vrtcu obeležili Dan slovenske hrane z izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka. Zajtrk je sestavljen iz mleka, masla, kruha, medu in jabolk ali drugega svežega ali suhega sadja brez dodanega sladkorja. Vsa živila, ki jih bomo na ta dan ponudili otrokom bodo slovenskega porekla.

Namen projekta je zboljšati zavedanje o pomenu lokalne samooskrbe, domače pridelave in predelave, približati pomen kmeta in kmetijstva ter čebelarja in čebelarstva, izobraževati, obveščati in ozaveščati otroke o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad ter o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja.

 Letošnji projekt bo potekal pod sloganom  »Zajtrk s sadjem – super dan!«.

Poleg zajtrka pa bomo v vrtcu izvedli tudi druge dejavnosti, na temo zdravega prehranjevanja, s katerimi bomo otrokom približali namen projekta. Vsebine bomo v izvedbeni kurikul vnašali skozi celo šolsko leto.

Projekt organizira in sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS v sodelovanju z drugimi inštitucijami.

Did you like this? Share it!

Skip to content