Uvajanje otrok novincev – šolsko leto 2021/22

Spoštovani starši!

Zahvaljujemo se vam za zaupanje, ki ste ga nam izkazali s tem, ko ste  otroka vpisali v naš vrtec.

Prehod otroka od doma v vzgojno-izobraževalno inštitucijo je zanj nova izkušnja, zato se bomo v vrtcu potrudili, da bo prehod doživel čim manj stresno. K temu zagotovo pripomore postopno uvajanje, ko ste starši v vrtcu prisotni skupaj z otrokom ter z njim spoznavate vrtčevsko okolje in strokovne delavke v oddelku.

V tem času, ko je med nami prisoten virus COVID-19, pa moramo vsi odgovorno ravnati, da preprečujemo možnost širitve okužb v vrtčevskem prostoru, zato smo za čas uvajanja otrok sprejeli določene protokole ravnanj in sicer:

– v vrtec pripeljite otroka le, če ne kaže nobenih bolezenskih znakov,

– na uvajanje naj otroka vodi le eden od staršev, ki mora biti zdrav,

– starši morate pri vstopanju v vrtec uporabljati zaščitno masko in ohranjati varnostno razdaljo v odnosu do drugih staršev, zaposlenih in otrok ter spoštovati vse ostale predpisane zdravstveno-higienske ukrepe,

– za vstop v oddelek se morate starši preobuti v copate,

– sledite ostalim navodilom strokovnih delavk, ki vas bodo sprejele v vrtcu.

Starši, ki boste otroka uvajali v oddelku, morate v skladu z Odlokom vlade RS, izpolnjevati PCT pogoj. V primeru, da tega pogoja ne izpolnjujete, lahko otroka uvajate le zunaj, na igrišču vrtca.

Did you like this? Share it!

Skip to content