Vloga za vpis novincev za šol. leto 2020/2021

VPIS OTROK NOVINCEV za šolsko leto 2020/2021 bo potekal od 2. do 13. marca 2020, na upravi vrtca, Mariborska 43a, Celje.

Vlogo za vpis otroka novinca, oddate v samo enega izmed javnih vrtcev v Mestni občini Celje.

Vlogo oddate:

  • starši, ki otroka prvič vpisujete v vrtec,
  • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu 2019/2020.

 Prosimo, da poleg vloge za vpis izpolnite tudi točkovnik, kateremu je potrebno priložiti naslednja dokazila:

  • zaposleni – potrdilo o zaposlitvi (z žigom in podpisom delodajalca na marec 2020),
  • samostojni podjetniki – izpis iz Poslovnega registra Slovenije, marec 2020,
  • študenti – zadnje potrdilo o vpisu za šol. leto 2019/2020,
  • v primeru invalidnosti enega izmed družinskih članov, pa priložite odločbo pristojne institucije.

 Starši lahko vpis opravite osebno na upravi vrtca,  Mariborska 43 a ali pa vlogo z dokazili pošljete po pošti.

Vloga in točkovnik se nahajata na spodnjih povezavah:

vloga-za-novince-2020-21

tockovnik-2020-21

Did you like this? Share it!

Skip to content