Vloga za vpis otrok novincev v vrtec za šolsko leto 2023/2024

Spoštovani starši!

Od 27. 2. do 10. 3. 2023 poteka vpis otrok novincev v vrtec za šolsko leto 2023/2024. Na spodnji povezavi se nahaja obrazec – vloga za vpis otroka v vrtec s točkovnikom.

Vloga s točkovnikom za vpis otroka novinca v vrtec za šolsko leto 2023/2024

 

Starši lahko vpis opravite osebno na upravi vrtca,  Mariborska 43 a ali pa vlogo z dokazili pošljete po pošti.

Vlogo za vpis otroka novinca, oddate v samo enega izmed javnih vrtcev v MO Celje.

Vlogo oddate:

  • starši, ki otroka prvič vpisujete v vrtec,
  • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu 2022/2023.
  • starši otroka, ki ste vlogo oddali po zadnjem javnem vpisu (otrok ni na centralnem čakalnem seznamu pač pa na evidenčnem seznamu vrtca in ni bil sprejet).

Prosimo, da poleg vloge za vpis izpolnite tudi točkovnik, kateremu je potrebno priložiti naslednja dokazila:

  • zaposleni – potrdilo o zaposlitvi (z žigom in podpisom delodajalca na februar 2023),
  • samostojni podjetniki – izpis iz Poslovnega registra Slovenije, februar 2023,
  • študenti – zadnje potrdilo o vpisu za šol. leto 2022/2023,
  • v primeru invalidnosti enega izmed družinskih članov, pa priložite odločbo pristojne institucije.

 

 

 

Did you like this? Share it!

Skip to content