Vpogled v podatke o pravicah iz javnih sredstev

VPOGLED V PODATKE O PRAVICAH IZ JAVNIH SREDSTEV

Spomnili bi vas radi, da se je s spremembami in dopolnitvami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (UR. l. RS; št. 99/2013) spremenil 33. člen zakona, ki določa, da staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca za obdobje enega leta (prej je bila ta pravica vezana na koledarsko leto). V izogib nejasnostim in, da starši ne bi po nepotrebnem vlagali vloge, oziroma ne bi pozabili na oddajo le-teh, če jim pravica poteče, je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo aplikacijo, preko katere imate starši vpogled v podatke o veljavnosti pravic iz javnih  sredstev.

 Aplikacija se nahaja na naslednji povezavi: https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/

Vpogled v podatke o priznanih pravicah in veljavnosti le teh, je možen na podlagi vaše EMŠO in davčne številke, ob predhodni registraciji.

 Registracijo opravite na nasleden način:

1. Pred prvim vpogledom v podatke se registrirate s pomočjo gumba »Registriraj«.

2. Za uspešno poizvedbo vnesite vaš EMŠO in geslo, ki si ga sami izberete pri registraciji. Nato izberite gumb »Poizvedba«.

3. V kolikor se vam zgodi, da pozabite geslo, morate ponovno izvesti registracijo s pomočjo gumba »Registriraj«.

Did you like this? Share it!

Skip to content