Zaključna srečanja otrok in staršev

V mesecu juniju bodo strokovne delavke v okviru oddelka organizirale zaključno srečanja otrok in staršev na igrišču vrtca. Dan in ura srečanja vam bo sporočena z osebnim vabilom na srečanje.

V vrtcu moramo še vedno spoštovati vse zdravstveno-higienske ukrepe za preprečevanje možnosti širitve okužb s COVID-19, zato starše, ki se bodo udeležili srečanja pozivamo, da upoštevajo omenjene ukrepe in se držijo navodil, ki jih bodo podale strokovne delavke, da bodo lahko srečanja potekala v varnem okolju.

Did you like this? Share it!

Skip to content