Zbiranje prijav za prisotnost otrok v vrtcu od 1. 4. 2021 dalje

Spoštovani starši, 

obveščamo vas, da je Vlada RS dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021. Vrtci bomo v tem času delovali v zmanjšanem obsegu, kar pomeni, da bomo izvajali le nujno varstvo.  

Nujno varstvo bo organizirano samo za otroke, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec (enoroditeljska družina), sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, v zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.

Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca, kar pomeni, da morajo starši ali eden od staršev v primeru enoroditeljske družine, vrtcu predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi oz. izpolnjeno potrdilo, izdano za potrebe dokazovanja nujnega varstva.

Informacijo o tem, kako bo organizirano nujno varstvo oz. na kateri lokaciji bo potekalo, vam bomo posredovali najkasneje do srede, 31. 3. 2021 (odločitev bo sprejeta na osnovi zbranih podatkov o prijavljenih otrocih).  

Pozivamo vas, da javite prisotnost vašega otroka tisti starši, ki morate opravljati delo v sektorju kritične infrastrukture in potrebujete nujno varstvo za vašega otroka. Pogoj za sprejem otroka je 12258_potrdilo-delodajalca    za oba starša (izjema so enoroditeljske družine). Potrdilo lahko starši oddate vzgojiteljici prvi dan prisotnosti otroka v nujnem varstvu.

Informacijo nam posredujte najkasneje do torka, 30. 3. 2021, do 12.00, na e-naslov, ki je oblikovan samo za namen organizacije dela v času epidemije: vrtec.tc@gmail.com

Ob prijavi je potrebno navesti naslednje podatke:

– ime in priimek otroka,

– uro prihoda/odhoda v/iz vrtca, katero morate obvezno upoštevati,

– morebitne zdravstvene posebnosti otroka.

Vsako spremembo, ki bi se zgodila po prijavi za nujno varstvo, morate nujno sporočiti (odjavo, novo prijavo), da bomo lahko ustrezno organizirali delo in prehrano.

Did you like this? Share it!

Skip to content